مقالات

«پریود مردانه» چیست؟

«پریود مردانه» چیست؟   “آیا مردها هم عادت ماهیانه دارند؟” اگر به موضوع قاعده‌گی بعنوان دوره تغییرات شدید هورمونی نگاه کنیم جواب مثبت است و ... ادامه مطلب