روز جهانی کودک

به مناسبت  روز جهاني کودک، جشني ويژه با حضور ۱۲۰ کودک در مدرسه ابتدايي ۱۵ خرداد تهران توسط شرکت پنبه ریز  برگزار شد. اين آيين

ادامه مطلب »