روز جهانی کودک

به مناسبت  روز جهانی کودک، جشنی ویژه با حضور ۱۲۰ کودک در مدرسه ابتدایی ۱۵ خرداد تهران توسط شرکت پنبه ریز  برگزار شد. این آیین ... ادامه مطلب