معرفـی
بـرنــد
پنبه‌‌ریز

حدود سی سال از تولد برند محبوب پنبه‌ریز می‌گذره و در تمامی این سال‌ها در کنار شما بودیم تا با بهترین کیفیت، تأمین‌کننده نیازهای بهداشتی برای خانوم‌ها، کودکان و خانواده‌ها باشیم.
برند پنبه‌ریز با تنوع زیاد در سبد محصولاتش، راهی خونه‌های شما شده و در لحظات خوب و بد زندگی در کنارتون بوده..
همراهی شما در این سال‌ها در خونه‌های گرمتون افتخار ماست.

نوارهای نازک پنبه‌ریز

 

بعد
قبل
بعد
قبل
After
Before

نوار لطیف ضخیم بزرگخواننده

نوار روزانه ضخیم بزرگخواننده

نوار شبانه نازک بزرگخواننده

نوار روزانه نازک بزرگخواننده

نوار لطیف نازک بزرگخواننده

نوار روزانه ضخیم خیلی خیلی بزرگخواننده

نوار شبانه نازک بزرگخواننده

نوار لطیف ضخیم بزرگخواننده

نظرات مشتریان

مشتریان ما چه می گویند؟

برای گرفتن نمایندگی پنبه‌ریز، لطفا فرم درخواست نمایندگی رو پر کنین و منتظر تماس همکارانمون باشین.