نوارهای لطیف
نوارهای روزانه
نوارهای شبانه
پدهای روزانه
نوارهای دایموند

معــرفــی بـرنــد پنبه‌ریز

حدود سی سال از تولد برند محبوب پنبه‌ریز می‌گذره و در تمامی این سال‌ها در کنار شما بودیم تا با بهترین کیفیت، تأمین‌کننده نیازهای بهداشتی برای خانوم‌ها، کودکان و خانواده‌ها باشیم.
برند پنبه‌ریز با تنوع زیاد در سبد محصولاتش از جمله محصولات بانوان مانند نوار بهداشتی، راهی خونه‌های شما شده و در لحظات خوب و بد زندگی در کنارتون بوده..
همراهی شما در این سال‌ها در خونه‌های گرمتون افتخار ماست.

معــرفــی بـرنــد پنبه‌ریز

حدود سی سال از تولد برند محبوب پنبه‌ریز می‌گذره و در تمامی این سال‌ها در کنار شما بودیم تا با بهترین کیفیت، تأمین‌کننده نیازهای بهداشتی برای خانوم‌ها، کودکان و خانواده‌ها باشیم.
برند پنبه‌ریز با تنوع زیاد در سبد محصولاتش از جمله محصولات بانوان مانند نوار بهداشتی، راهی خونه‌های شما شده و در لحظات خوب و بد زندگی در کنارتون بوده..
همراهی شما در این سال‌ها در خونه‌های گرمتون افتخار ماست.