Rate this post

سراغ تلخ ها بروید تا پریود هستید.

شکلات تلخ
در شکلات و به ویژه شکلات تلخ ترکیباتی وجود دارد که سبب می شود گردش خون در بدن سریع تر شود.
در عین حال خوردن شکلات تلخ در تنظیم استروژن و پلاکت خون هم نقش موثری دارد.
در واقع استفاده از شکلات تلخ چند روز پیش از آغاز قاعدگی سبب می شود
که ماده دوپامین در خون فعال شود
و به همین دلیل حسی از شادی در بدن احساس شود.
برای این منظور بیشتر به سراغ شکلات تلخ ۷۰ درصد بروید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.