chorionicity و amniocity چیست؟

1/5 - (2 امتیاز)

chorionicity و amniocity چیست؟

در اوایل بارداری چند قلو، سونوگرافی انجام می شود تا بررسی شود هر فرزند کوریون (chorion یا chorionicity) و کیسه آب خاص (آمنیونیسیتی) خود را داشته باشد. سه نوع دو قلو وجود دارد:

  1. دو کوریونیک/ دو کیسه آب (دی کوریون/ دی آمنیوتیک): در این حالت هر کدام از جنین ها کوریون و کیسه آب خاص خود را دارند. این دو قلوها می توانند همسان و یا ناهمسان باشند و عموما جفت خود را به اشتراک نمی گذارند.
  2. مونو کوریونیک/دی آمنیوتیک: دو قلوها کوریون مشترکی دارند اما کیسه آب آنها جدا است. آنها جفت خود را به اشتراک می گذارند و همسان هستند.
  3. مونوکوریونیک/مونو آمنیوتیک: دو قلوها کوریون و کیسه آب مشترک دارند. آنها جفت خود را به اشتراک می گذارند و همسان هستند.

خطرات فرزندان monochorionic چیست؟

فرزندان مونوکوریونیک بیشتر از آنهایی که جفت مجزا دارند در خطر قرار دارند.
در فرزندان مونوکوریونیک – دی آمینیوتیک احتمال بروز سندرم twin-twin transfusion syndrome (TTTS) وجود دارد.
در این سندرم، جریان خون بین دو قلوها نامتعادل است.
یک دو قلو خون را به دیگری می دهد.
دوقلوی اهدا کننده خون کمتری دارد و دریافت کننده خون بیشتری دارد.
وقتی این سندرم در بارداری اتفاق می افتد می تواند
عوارض شدیدی را برای یکی از فرزندان و یا هر دو آنها در پی داشته باشد.
اگر چه این نوع از بارداری(مونوکوریونیک – دی آمینیوتیک) به ندرت اتفاق می افتد اما بسیار خطرناک است.
شایع ترین مشکل در این نوع بارداری مشکلات مربوط به بند ناف است.
خانم هایی با این شرایط بسیار بیشتر از حد معمول تحت نظر قرار دارند
و احتمالا فرزندان آنها از طریق سزارین متولد می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *