تعيين زمان تخمك‌گذاري

تعيين زمان تخمك‌گذاري زناني كه قصد دارند باردار شوند، لازم است درباره ي دوره‌هاي قاعدگي‌شان به خصوص زمان تخمك‌گذاري‌شان اطلاع داشته باشند. تخمك‌گذاري، آزاد‌شدن تخمك

ادامه مطلب »