روز دوم پریود

روز دوم پریود

  باید با این حقیقت رو به رو بشیم که چرخه قاعدگی، پیچیده‌‌ست. شاید درک پریود راحت باشه اما درک اتفاقاتی که در سیکل قاعدگی

ادامه مطلب »
ترشحات واژن

ترشحات واژن

ترشحات واژن مایعی شفاف، سفید یا مایل به سفید است که از واژن خارج می شود. رحم، دهانه رحم و واژن ترشحاتی تولید می کنند

ادامه مطلب »