خودرو ۲۰۶ به برنده خوش شانس جشنواره آفتاب تحویل داده شد

  شرکت مروارید پنبه ریز یکی از مجموعه شرکت های گروه صنعتی وطن زرین صبح روز 22 مرداد سال 98 طی مراسمی جایزه بزرگ جشنواره آفتاب پنبه ریز شامل یک دستگاه خودرو 206 به برنده خوش شانس این جشنواره تحویل داده شد.   شرکت مروارید پنبه ریز طی اجرا جشنواره...

دریافت نشانه واحد نمونه استاندارد توسط شرکت پنبه ریز

  شرکت مروارید پنبه ریز یکی از مجموعه شرکت های گروه صنعتی پلیمر بوشهراز سوی اداره کل استاندارد استان بوشهر به عنوان واحدی تولیدی نمونه استاندارد این استان انتخاب شد و لوح تقدیر دریافت نمود. در 23 مهرماه 96 طی مراسمی که به مناسبت روز جهانی استاندارد، با شعار «...