شجاعت تغییر با دکتر ناصر فتحی پور

شجاعت تغییر برای شما چه مفهومی دارد؟در زندگی، حتما با افرادی مواجه شده‌اید که تغییرات کوچک و بزرگی را در زندگی خود ایجاد کرده‌اند. تغییر شاید برای این افراد ترسناک بوده اما باعث نشده که به راهشان در مسیر تغییر ادامه ندهند.چرا برخی دیگر از افراد این شجاعت را برای...

خودرو ۲۰۶ به برنده خوش شانس جشنواره آفتاب تحویل داده شد

  شرکت مروارید پنبه ریز یکی از مجموعه شرکت های گروه صنعتی وطن زرین صبح روز 22 مرداد سال 98 طی مراسمی جایزه بزرگ جشنواره آفتاب پنبه ریز شامل یک دستگاه خودرو 206 به برنده خوش شانس این جشنواره تحویل داده شد.   شرکت مروارید پنبه ریز طی اجرا جشنواره...