تفاوت هاي سقط‌درماني با سقط هاي غيرقانوني

Rate this post

تفاوت هاي سقط‌درماني با سقط هاي غيرقانوني

 

سقط درماني با سقط غيرقانوني تفاوت دارد، شاید به دلیل آمدن کلمه «سقط» در عبارت «سقطِ درمانی» این سوءتفاهم پيش مي آيد. افزایش درخواست سقط در استان ..! این قبیل تیترها را در مطبوعات کم نمی بینیم و مخاطب هم طبیعتا، این اطلاعات را در ذهن خود، با سقط غیر قانونی، معادل سازی می کند، در حالی که این چنین نیست.
در این مطلب تفاوت های اساسی «سقطِ درمانی» با سقط غیرقانونی را برشمرده ایم تا شاید سوءتفاهم های ناشی از این عبارت کمتر در خبرها دیده شود:

1. «سقطِ درمانی» با مجوز قانونی انجام می شود

مجوز سقط جنين درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تائيد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از ولوج روح ( چهارماه) با رضايت زن در سازمان پزشكي قانوني صادر مي شود ولي انجام آن در مراكز بيمارستاني صورت مي گيرد.
در حاليكه در سقط هاي غيرقانوني هيچ‌گونه مجوز و يا تأييديه از مرجعي خاص وجود ندارد ضمن آنكه تهديد جاني مادر يا مشكلات جنيني نيز مطرح نيست. اين نوع سقط اغلب به دلايل شخصي آن هم در مراكز غيراستاندارد انجام مي شود.

2. «سقطِ درمانی» دارای شرایط و محدوده زمانی مشخص است

مجوز سقط جنين درماني با بررسي كامل پرونده پزشكي مادر، مدارك بارداري و نيز آزمايش هاي مادر و جنين قابل ارائه است؛ مداركي كه نشاندهنده سن دقيق بارداري و نيز وجود بيماري هاي مادر و يا جنين باشد. قطعي بودن سن كمتر از چهار ماه بارداري در صدور اين نوع مجوز از ضروريات است.
از آنجا كه مجوز سقط درماني به شكل قانوني و توسط پزشكي قانوني صادر مي شود آمار دقيق و صحيصي در مورد آن وجود دارد در حاليكه از سقط هاي غيرقانوني به دليل مخفيانه بودن آمار رسمي و قابل استنادي در دسترس نيست.

3. افزایش «سقطِ درمانی» به منزله افزایش آگاهی مادران است

سقط جنين درماني بر اساس آمارهاي موجود در سازمان پزشكي قانوني كشور در سال‌های اخير با افزايش مواجه بوده است
اما اين افزايش آمار عمدتا به دليل بهبود ابزارها
و رش هاي تشخيصي و نيز ارتقاي سطح آگاهي جامعه از وجود چنين امكان قانوني براي پيشگيري از تولد نوزادان عقب افتاده و يا تهديد جاني مادر در صورت ادامه بارداري است.
حال آنكه افزايش يا كاهش سقط هاي غيرقانوني بدون وجود
آمارهاي رسمي و كارشناسانه به هيچ وجه قابل بررسي و استناد نيست.

4. «سقطِ درمانی» در مراکز مجاز انجام می شود

در سقط جنين درماني روند كار با سرعت و به شكل قانوني انجام مي شود
و پزشكي قانوني بدون نياز به ارائه نامه مرجع قضايي اين درخواست ها را بررسي مي كند
تا در كمترين زمان ممكن و درصورت داشتن شرايط لازم مجوز صادر شود.
در اين نوع از سقط هيچ نگراني در خصوص اقدام به عمل غيرقانوني
و نيز تهديد خطرات ناشي از سقط هاي غيرقانوني وجود ندارد
در حاليكه سقط هاي غيرقانوني به دليل انجام گرفتن در مراكز غير مجاز ممكن است
موجب مرگ مادر و يا ايجاد مشكلات جسمي براي او شود.
يادآور مي شود سازمان پزشكي قانوني كشور مرجع رسيدگي كننده
با درخواست هاي سقط جنين درماني است كه موضوع آن كاملات متفاوت از سقط غيرقانوني است
بنابراين پزشكي قانوني در خصوص سقط هاي غيرقانوني هيچ اظهار نظري نمي كند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *