صدای پنبه‌ریز

بعضی از موضوعات جوری ذهن را درگیر خودشان می‌کنند که فقط صحبت کردن در مورد آن موضوع می‌تواند ذهن پرسشگر را آرام کند.
این موضوعات و مشکلات گاها بین افراد مشترک است. در این قسمت شما می‌توانید به نظرات مختلف در مورد مسائلی که شاید ذهن شما را هم درگیر کرده است، گوش بدهید.