تعریف قاعدگی چیست؟

تعریف قاعدگی چیست؟ قاعدگی به خونریزی ماهانه یک خانم اشاره دارد. وقتی که دچار قاعدگی می شوید، پوشش داخلی رحم می ریزد. جریان خون از طریق

ادامه مطلب »