Rate this page
1. اولین برندهایی که در زمان خرید نوار بهداشتی به خاطر می‌آورید را نام ببرید؟
8. برای خرید نواربهداشتی ملاک‌های زیر تا چه میزان برای شما اهمیت دارند؟
9. نام برند "پنبه‌ریز" چه محصولاتی را برای شما تداعی می‌کند؟