زنان با دوره های قاعدگی خود چه مشکلاتی خواهند داشت؟

زنان با دوره های قاعدگی خود چه مشکلاتی خواهند داشت؟ زنان با دوره قاعدگی خود، طیفی از مشکلات از جمله درد، خونریزی سنگین و پریودهای نا منظم را خواهند داشت. آمنوره: این اصطلاح به نبود دوره قاعدگی اشاره دارد مانند:خانم جوانی که تا سن 15 سالگی دچار قاعدگی نشده است و خانم یا...