در طول چرخه یا سیکل قاعدگی چه اتفاقی می افتد؟

در طول چرخه یا سیکل قاعدگی چه اتفاقی می افتد؟ در نیمه اول سیکل قاعدگی، میزان استروژن یا هورمون زنانه افزایش می یابد.استروژن، نقش مهمی در حفظ سلامت شما ایفا می کند مخصوصا آن که به محافظت از استخوان ها کمک کرده و مادامی که سن شما افزایش می یابد...