تعریف قاعدگی چیست؟

تعریف قاعدگی چیست؟ قاعدگی به خونریزی ماهانه یک خانم اشاره دارد. وقتی که دچار قاعدگی می شوید، پوشش داخلی رحم می ریزد. جریان خون از طریق سرویکس عبور کرده و از طریق واژن از بدن خارج می شود. اغلب دوره قاعدگی بین 3 تا 5 روز طول می کشد. چرخه قاعدگی...