افتخاري ديگر براي گروه صنعتي پليمر بوشهر رقم خورد

اخذ مجوز درج عنوان BPA-FREE براي تمامي محصولات برند پنبه ريز   شرکت پنبه ریز یکی از مجموعه شرکت های گروه صنعتي پليمر بوشهر، با بکارگيري نهايت تلاش و پيگيري هاي لازم درخصوص بهبودکيفيت محصولات خود، موفق به اخذ نشان درج عنوان BPA-FREE بر روي بسته بندي تمامي محصولات خود...