Rate this page

نوار لطیف (برای پوست حساس)

این گروه از نوارها به دلیل نوع لایه‌ی روییشان که از جنس نان‌وون (منسوج نبافته) و بسیـــــــــــــار نرم است، لطیف نامیده می‌شوند. نوارهای لطیف که به آن‌ها پنبــــــــــه‌ای یا کتانی نیز می‌گویند بــــرای افراد با پوست حساس مناسب‌اند. نوارهای لطیف پنبه‌ریز در سایزهای بزرگ و خیلی خیلی بزرگ و سه نوع ضخیم، نازک و اسپرت موجودند.

نواربهداشتی

نوارهای شبانه دارای یک لایه‌ی رویی مشبک اختصاصی و وارداتی هستند که بسیار نرم و لطیف است و در آن پــودر جاذب بیشتری به کار رفته‌است. این نوارها به هیچ وجه حساسیت‌زا نیــــــــستند، جنس آن‌ها نرم است و قدرت جذب بالایی دارند. افراد با پوست حساس و کسانی که بیش از حد معمول خونریزی دارند می‌توانند در طول شب با اطمینان خاطر از این گروه محصولات استفاده کنند. نوارهای شبانه‌ی پنبه‌ریز در سایزهای بزرگ و خیلی خیلی بزرگ و سه نوع ضخیم، نازک و اسپـــرت موجودند.

نواربهداشتی روزانه

مشبــــک بودن لایه رویی نوارهای روزانه موجب افـزایش قدرت جذب می‌شود. مخاطب این نوع از محصول بانوانی هستند که خونریزی زیادی دارند. نــــــوارهای روزانـه‌ی پنبه‌ریز در سـایـزهای بـزرگ و خیلی خیلی بـزرگ و در دو نـوع ضخیـــــــم و نازک موجودند. خیلی خیلی بزرگ و سه نوع ضخیم، نازک و اسپـــرت موجودند.