نظر سنجی

همراه گرامی سلام
انتظارات شما در خصوص محصولات تولیدی شرکت پنبه ریز تضمین کننده کیفیت و بهبود مستمر محصولات است.
در نظرسنجی محصولات پنبه ریز که در زیر به تفکیک آمده است شرکت نمایید و در قرعه کشی های ماهانه پنبه ریز شرکت نمایید. هر ماه به ۵ نفر از افرادی که در این نظرسنجی ها شرکت می نمایند به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.

پد روزانه

نواربهداشتی

نظرسنجی دستمال کاغذی پنبه ریز

نظرسنجی دستمال توالت