بر اساس اطلاعات عنوان شده توسط شما، بازه تخمک گذاری محاسبه شده از تاریخ  چهارشنبه 1 مرداد تا تاریخ سه شنبه 7 مرداد بوده و به احتمال زیاد روز تخمک گذاری شما یکشنبه 5 مرداد خواهد بود. اگر شما در این دوره باردار شوید، تاریخ زایمان‌تان یکشنبه 29 فروردین 1400 می‌باشد. تاریخ‌های زیر، با فرض ثابت بودن طول دوره قاعدگی به مدت ۲۸ روز در حداقل سه دوره گذشته محاسبه شده‌اند.

البته هیچ زوجی نباید روی اولین اقدام برای بارداری حساب کند. به طور متوسط، در هر ماه ۱۵ تا ۲۵ درصد شانس دارید. در یک سال ۸۵ درصد و در مدت دو سال آمار موفقیت تا ۹۳ درصد می‌رسد. در صورتی که به مدت یک سال یا بیشتر در بارداری ناموفق بودید، بررسی و ارزیابی باروری توصیه می‌شود.

چرخه قاعدگی

چرخه قاعدگی را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد که در هر مرحله تغییرات خاصی روی می دهد. در شمارش روزهای قاعدگی و چرخه، نخستین روز قاعدگی را روز اول چرخه می نامند.
سیکل ماهیانه عمدتا به دو دوره تقسیم می شود، دوره اول از اولین روز قاعدگی تا روز 14 است که به آن مرحله رشد می گویند و مرحله دوم از روز 14 تا روز 28 می باشد که به آن مرحله ترشحی می گویند.

قاعدگی یا عادت ماهیانه

از آغاز خلقت بشر تا کنون عقاید و نظریات گوناگونی که گاهی آمیخته با افسانه و خرافات بوده در مورد قاعدگی وجود داشته است، مثلا در گذشته تصور می کردند که حلول ارواح و شیاطین در بدن زن موجب قاعدگی می شود و هنوز هم گروهی از مردم عقیده دارند که خون قاعدگی مجموعه ای از عناصر و مواد ناپاک بدن می باشد.

روز تخمک‌گذاری:

یکشنبه 5 مرداد

رویداد تاریخ تقریبی
بهترین زمان انجام آزمایش کیت تخمک‌گذاری جمعه 3 مرداد
تاریخ تقریبی زایمان در صورت بارداری در این دوره یکشنبه 29 فروردین 1400
زمان مناسب برای انجام تست بارداری خانگی دوشنبه 20 مرداد