بر اساس اطلاعات عنوان شده توسط شما، بازه تخمک گذاری محاسبه شده از تاریخ  پنجشنبه 15 اسفند تا تاریخ چهارشنبه 21 اسفند بوده و به احتمال زیاد روز تخمک گذاری شما دوشنبه 19 اسفند خواهد بود. اگر شما در این دوره باردار شوید، تاریخ زایمان‌تان دوشنبه 10 آذر 1399 می‌باشد. تاریخ‌های زیر، با فرض ثابت بودن طول دوره قاعدگی به مدت ۲۸ روز در حداقل سه دوره گذشته محاسبه شده‌اند.

البته هیچ زوجی نباید روی اولین اقدام برای بارداری حساب کند. به طور متوسط، در هر ماه ۱۵ تا ۲۵ درصد شانس دارید. در یک سال ۸۵ درصد و در مدت دو سال آمار موفقیت تا ۹۳ درصد می‌رسد. در صورتی که به مدت یک سال یا بیشتر در بارداری ناموفق بودید، بررسی و ارزیابی باروری توصیه می‌شود.

چرخه قاعدگی

چرخه قاعدگی را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد که در هر مرحله تغییرات خاصی روی می دهد. در شمارش روزهای قاعدگی و چرخه، نخستین روز قاعدگی را روز اول چرخه می نامند.
سیکل ماهیانه عمدتا به دو دوره تقسیم می شود، دوره اول از اولین روز قاعدگی تا روز 14 است که به آن مرحله رشد می گویند و مرحله دوم از روز 14 تا روز 28 می باشد که به آن مرحله ترشحی می گویند.

قاعدگی یا عادت ماهیانه

از آغاز خلقت بشر تا کنون عقاید و نظریات گوناگونی که گاهی آمیخته با افسانه و خرافات بوده در مورد قاعدگی وجود داشته است، مثلا در گذشته تصور می کردند که حلول ارواح و شیاطین در بدن زن موجب قاعدگی می شود و هنوز هم گروهی از مردم عقیده دارند که خون قاعدگی مجموعه ای از عناصر و مواد ناپاک بدن می باشد.

روز تخمک‌گذاری:

دوشنبه 19 اسفند

رویداد تاریخ تقریبی
بهترین زمان انجام آزمایش کیت تخمک‌گذاری شنبه 17 اسفند
تاریخ تقریبی زایمان در صورت بارداری در این دوره دوشنبه 10 آذر 1399
زمان مناسب برای انجام تست بارداری خانگی سه شنبه 5 فروردین