دریافت عنوان های واحد نمونه کیفی، واحد نمونه صنعتی در سال های مختلف و واحد نمونه استاندارد از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گواهی بر تأکید این شرکت به حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات سلولزی و بهداشتی در ایران است.

پنبه ریز با برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای کاری در بستر استانداردهای بین المللی و تنوع بالای محصولات خود سعی در رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان خود دارد.

پنبه ریز امیدوار است؛ در راستای تحقق اهداف بلند مدت این شرکت در زمینه تولید ملی بتواند محصولات متفاوت و متنوع تری را به بهره برداری رسانده و روانه بازار نماید تا در جهت پیشرفت و رهایی از وابستگی های صنعتی و اقتصادی گام های موثری بردارد.