تقویم بارداری پنبه ریز شامل اطلاعاتی پیرامون تغییرات جسمانی مادر و جنین، آزمایشات، رویدادها و نقاط عطف در بارداری می‌باشد.


زمان زایمان برآورد شده توسط این ماشین حساب معادل تاریخی است که در آن احتمال دارد زایمان طبیعی صورت گیرد


شما می‌توانید با وارد کردن تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود و طول دوره عادت ماهیانه‌تان به طور متوسط، بازه تخمک‌گذاری خود را محاسبه نمایید