بازدید از خیریه کهریزک

/
روز جهانی سالمند دهم مهرماه، مصادف با اول اکتبر به عنوان روز جه…

برگزیده ایمنی و بهداشت کار - 1394

/
گروه صنعتی پلیمر بوشهر برگزیده ایمنی و بهداشت کار - 1394 به مناسبت…

کمپین بانوی سلامت

/
کمپین بانوی سلامت شرکت پنبه ریز به منظور ارتقا سطح اطلاعات عمو…

پیام تبریک مدیر عامل

/
پیام تبریک مدیر عامل حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بیکرانش…